نویسنده = صیادی سومار، علی
تعداد مقالات: 2
1. تکامل ابزارهای حسابداری مدیریت; راهکاری برای کاهش سایه شوم تجدید ارائه فرصت طلبانه

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 59-78

علی صیادی سومار؛ خدیجه نصری؛ فرشاد سبزعلی پور