نویسنده = حسین زاده، شیما
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت

دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 46-56

شیما حسین زاده؛ آزیتا جهانشاد