نویسنده = قاسمی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام با تاکید بر مراحل چرخه عمر (آزمون مدل دیکینسون)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 29-48

رسول برادران حسن زاده؛ سعید قاسمی