نویسنده = نوبخت، یونس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 99-113

یونس نوبخت