نویسنده = آراد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی کیفی در تحقیقات حسابداری مدیریت با تأکید بر چالش ها و فرصت ها

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 111-132

مونا عابدنظری؛ حامد آراد