نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد شغلی حسابداران

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 93-111

ملیحه علی‌فرّی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی


2. بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 1-13

علی خوزین؛ قدرت اله طالب نیا؛ منصور گرکز؛ بهمن بنی مهد