نویسنده = کاشانی‌پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 81-92

محمد کاشانی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ مرتضی کاظم‌پور؛ مرتضی کبیرپور