نویسنده = علی‌فرّی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد شغلی حسابداران

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 93-111

ملیحه علی‌فرّی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی