نویسنده = نصیری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقش دسترسی به تسهیلات بانکی در مدیریت سرمایه در گردش شرکتی

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 29-45

زهرا نصیری؛ رویا دارابی