نویسنده = پارسایی، منا
تعداد مقالات: 1
1. نقش حسابداری ذهنی در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 1-18

منا پارسایی؛ مهناز ملانظری