نویسنده = حیدرپور، فرزانه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ادراک تهیه‌کنندگان صورتهای مالی از پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 179-199

شیرزاد نادری؛ فرزانه حیدرپور؛ رمضانعلی رویایی؛ قدرت‌اله طالب‌نیا