نویسنده = اقدامی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 153-165

الهام اقدامی؛ بهمن بنی مهد