نویسنده = رجب دُری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 47-57

زهره حاجیها؛ حسین رجب دُری؛ علی خلیفه شریفی