نویسنده = صالحی، اله‌کرم
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 79-92

مریم کرمی قلعه سیدی؛ اله‌کرم صالحی