دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-128 

مقاله پژوهشی

1. انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

صفحه 1-14

صغری براری نوکاشتی؛ بهمن بنی مهد؛ احمد یعقوب نژاد


2. ارایه مدل مهندسی بهای تمام شده ایمنی جهت افزایش شاخص های بهره‌وری

صفحه 15-27

مهرداد مسعودنژاد؛ مرتضی رعیتی دماوندی؛ سیروس غلامپور