دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش و بکارگیری حسابداری ابری

صفحه 1-14

عابدین برزگر خاندوزی؛ منصور گرکـــز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی


2. بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

صفحه 15-26

حمید بیرجندی؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


3. تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 27-42

منیژه حقیقی نسب؛ محمد رضا رستمی؛ فرزانه خوب بخت؛ نازنین حکیمی فر


7. عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه

صفحه 89-102

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد