دوره و شماره: دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

1. هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

صفحه 1-15

دکتر یحیی حساس یگانه؛ حجت حسن زاده؛ محمد قدیری تلاقیان


5. بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن و سیاست های تقسیم سود

صفحه 57-65

دکتر حمید رضا وکیلی فرد؛ دکتر قدرت الله طالب نیا؛ مهدی علی حسینی


7. بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

صفحه 75-89

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا