تماس با ما

   آدرس ایمیل   m.kaviyaan@gmail.com

آدرس پستی:تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری-میدان دانشگاه -بلوار شهدای حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-دانشکده مدیریت و اقتصاد -اتاق شماره  223-مجله حسابداری مدیریت -کدپستی:1477893855

شماره تلفن دفتر مجله :44869701 داخلی 6140


CAPTCHA Image