اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2419
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش 2109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1750

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 389
تعداد مشاهده مقاله 658694
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 835009
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 8 %