پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

قابل ذکر است که برای پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله در این نشریه، شناسه واریز 555531 می باشد. 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 48، بهار 1400، صفحه 1-231 

9. بررسی تاثیر سنگربندی مدیرعامل بر فشار اجتماعی ذینفعان: نقد نظریه ثبات هژمونیک

صفحه 169-192

پرویز میری؛ قدرت اله طالب نیا؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


11. ریسک پذیری و خوش بینی مدیران: تحلیل مدل مالی عصبی بر مبنای سنجش هورمونها

صفحه 215-231

مریم نورائی؛ عطاالله محمدی ملقرنی؛ ایرج نوروش؛ کاوه بهمن پور