نویسنده = Hossein Jahangirnia
فراتحلیل رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود در ایران

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 207-220

زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 1-12

حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد