نویسنده = محمدرضا عبدلی
طراحی مدل مضامین فلسفی درایتِ خردمندانه‌ی حسابرس در قضاوت حرفه‌ای

دوره 14، شماره 48، خرداد 1400، صفحه 129-154

هادی ملکی پور؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان