کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل محتوای کتاب‌های حسابداری بها و مدیریت

دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 1-15

10.30495/jma.2022.20202

شهناز مشایخ؛ مهناز محمودخانی؛ فاطمه گرامی راد


تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت سود

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 91-105

نیره سادات حسینی؛ رضا غلامی جمکرانی


تحلیل موضوعی نشریات علمی‌–پژوهشی حوزه مالی و حسابداری در ایران و مقایسه با نشریه Finance آمریکا با مدل پانل دیتا

دوره 7، شماره 23، دی 1393، صفحه 31-42

فریدون رهنمای رود پشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان


تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 121-143

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان