کلیدواژه‌ها = حسابداری مدیریت
تبیین انتخاب قراردادهای انگیزشی ترکیبی: قراردادهای بازپس‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1397

ساسان مهرانی؛ محسن مطمئن


ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی حسابداری مدیریت در ایران: از دیدگاه اساتید و دانشجویان این رشته

دوره 15، شماره 53، شهریور 1401، صفحه 19-34

10.30495/jma.2022.20578

زهرا دیانتی دیلمی؛ مرجان بابایی بیدهندی؛ حسین عباسیان


تحلیل محتوای کتاب‌های حسابداری بها و مدیریت

دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 1-15

10.30495/jma.2022.20202

شهناز مشایخ؛ مهناز محمودخانی؛ فاطمه گرامی راد


پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات در حسابداری مدیریت با بهره‌برداری از مدل‌‌سازی معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 19-41

10.30495/jma.2022.19750

زهرا کارمزدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی


تأثیر آموزش حسابداری مدیریت به شیوه شبیه‌سازی ایفای نقش، بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 111-124

وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ ابوالفضل بختیاری؛ حسین عباسیان


بررسی ابعاد کیفیت خدمات حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران درون‌سازمانی

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 167-185

محمدحسین صفرزاده؛ احمد شریف؛ عباس هوشمند کاشانی


تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابداری مدیریت در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 125-142

سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی


الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 69-89

خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسب


واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 91-110

نعمت رستمی مازویی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید محمدرضا رییس زاده؛ زهرا پورزمانی


تأثیر عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 36، فروردین 1397، صفحه 81-92

محمد کاشانی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ مرتضی کاظم‌پور؛ مرتضی کبیرپور


تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

دوره 9، شماره 30، آبان 1395، صفحه 97-113

فریدون رهنمای رودپشتی؛ راحله همایونی راد


مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 26، مهر 1394، صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی