الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قروین، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهمی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی و محیطی، طی چند دهه گذشته، مورد توجه محافل علمی و بین المللی قرار گرفته است. اهمیت نقش حسابداری مدیریت در حوزه پایداری، از یک سو در ارایه اطلاعات تسهیل کننده­ ی تصمیمات پایدار مدیران و از سوی دیگر در تامین اطلاعات لازم به منظور گزارشگری خلق ارزش پایدار برای ذی­نفعان است. تحلیل اطلاعات این گزارش­ها به بهبود اثربخشی اقتصادی و محیطی و اجتماعی و کارآیی آن ابعاد کمک می­کند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی اکتشافی عوامل انگیزشی و الزامات حسابداری مدیریت توسعه پایدار و یکپارچگی پیامدهای حسابداری مدیریت پایدار با تصمیمات استراتژیک شرکت و همچنین ارزیابی پیامدهای آن می­ پردازد و هدف غایی آن، تدوین مدل یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده که داده­های لازم از طریق مصاحبه ­های عمیق با خبرگان دانشگاهی و حرفه ­ای کشور طی سال­های 96 و 97 استخراج و پس از کدگذاری­های باز، محوری و گزینشی، داده­ های حاصل از مصاحبه­ ها و تجزیه و تحلیل یافته­ ها، مبنای توسعه الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated model of sustainable development management accounting

نویسندگان [English]

  • H. Amirbeyki Langroudi 1
  • Gholamreza Kordestani 2
  • Farzin Rezaei 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Imam Khomeini International University
3 Associate Professor, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Sustainable development is one of the important concepts that has come to the fore in the scientific and international circles as a result of social and environmental changes over the last few decades. The importance of the role of management accounting in the area of sustainability, on the one hand, is to provide facilitation information for managers' sustainable decisions and, on the other hand, to provide the necessary information for reporting to create a sustainable value for the stakeholders. Analysis of these reports helps to improve the economic, environmental and social effectiveness and efficiency. Therefore, the present research is to explore the motivational factors and requirements for sustainable development management accounting and the integration of the consequences of sustainable management accounting with the strategic decisions of the company and it also assesses its consequences. Ultimate goal of the study is to develop a sustainable development management accounting integrated model. For this purpose, a grounded theory design was used within a qualitative approach. The data were extracted through deep interviews with university and professional experts of the country during the years 2017 and 2018, and after open, axial and selective coding, data from interviews and the analysis of the findings was used as a basis for the sustainable development management accounting integrated model

کلیدواژه‌ها [English]

  • management accounting
  • Sustainable development
  • Sustainable development management accounting integrated model