هزینه عدم انتخاب مدیریت سود شرکت‏های پیرو در واکنش به گزارشگری مالی متقلبانه شرکت پیشرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمانی که مدیران ارشد شرکت‏های پیرو در مقابل گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‏های پیشرو با انگیزه انتخاب مدیریت سود رو به رو هستند لیکن این گزینه را انتخاب نمی‏کنند متحمل چه هزینه هایی می‏شوند، در این تحقیق دوره‏ای انتخاب شده که شرکت‏های پیشرو در صنایع سود خود را با گزارشگری مالی متقلبانه متورم نموده‏اند و مدیران شرکت‏های پیرو در صنایع مشابه با فشار برای انجام اقدامات مدیریت سود رو به رو می‏شوند. با استفاده از شاخص F-Score مدل دچو دو گروه از شرکت‏های مشابه در صنایع شناسایی گردید گروه شرکت‏هایی که شواهدی را برای انجام مدیریت سود در پاسخ به گزارشگری مالی متقلبانه رهبر صنعت ندارند و گروه دیگر شرکت‏هایی که شواهدی را در رابطه داشتن مدیریت سود در پاسخ به تقلب داشته‏اند. هزینه مزایای مدیران ارشد، هزینه سرمایه، رتبه‏بندی اعتباری دو گروه از شرکت‏ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان دهنده وجود ارتباط بین عدم انجام مدیریت سود و کاهش در مزایای مدیریت ارشد می‏باشد بدین معنی که شرکت‏ها در دوره‏ای که با انگیزه این اقدام مواجه هستند و از انجام مدیریت سود خودداری می‏نمایند کاهش در مزایای مدیران ارشد خود را تجربه می‏کنند و همچنین هزینه سرمایه در شرکت‏های بدون مدیریت سود با کاهش رو به رو است لیکن برمبنای نتایج نمی‏توان این کاهش را به عدم انتخاب گزینه مدیریت سود تعمیم داد و هیچ ارتباط معنی داری بین کاهش رتبه اعتباری و عدم انتخاب گزینه مدیریت سود مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The cost of not choosing the earnings management of the following companies in response to the fraudulent financial reporting of the leading company

نویسندگان [English]

 • Elham Tajiknia 1
 • ahmad yaghoobnejad 2
 • azita jahanshad 3
 • amirreza keyghobadi 4
1 PhD Student in Accounting, Central Tehran Branch. Islamic Azad university . Tehran . Iran
2 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, a period is chosen when leading companies in their profit industries are faced with the motivation to choose earnings management in the face of fraudulent financial reporting of leading companies, but do not choose this option. Have been inflated by fraudulent financial reporting, and executives of companies in similar industries are under pressure to take earnings management measures. Using the Dechow Model F-SCORE index, two groups of similar companies in the industry were identified: a group of companies that have no evidence of earnings management in response to fraudulent financial reporting of the industry leader they have responded to fraud. COST OF Compensation CEO, capital cost, credit rating of two groups of companies were examined. The test results show that there is a relationship between non-earnings management and reduction in Compensation CEO, which means that companies in the period when they are motivated to do so and refuse to do earnings management experience a reduction in the Compensation of their CEO. Also, the cost of capital in companies without profit management is decreasing, but based on the results, this reduction can not be generalized to not choosing the option of profit management, and no significant relationship was observed between reducing the credit rating and not choosing the option of profit management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Reporting Fraud
 • earnings Management
 • Industry Leading Companies
 • Industry Following Companies
 • اقدمی مقدم؛ ثارالله. احدی سرکانی، سید یوسف. 1395. بررسی رابطه تبعی " رهبر - تبعی " در حوزه مدیریت سود و سیاست‏های تقسیم سود. اولین کنفرانس بین‏المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.
 • بنی‏مهد، بهمن. نیکومرام، هاشم. 1390. کتاب تئوری‏های حسابداری. (مقدمه‏ای بر تئوری‏های توصیفی). تاریخ اولین انتشار 1390. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 • خراسانی؛ ابوطالب 1397؛ رساله: پایان‏نامه دوره دکتری رشته حسابداری؛ بررسی آثار بکارگیری استانداردهای حسابرسی در افشای اطلاعات در گزارشگری مالی متقلبانه (ارائه مدلی برای پیش‏بینی خطر تقلب)، دانشگده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی .
 • شمسایی، وحید 1392. مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی؛ تشخیص تمایز توسط حسابرسان. ماهنامه تحلیلی حسابرس. شماره 64.
 • احمدی، یاسر. بنی مهد، بهمن. طالب نیا، قدرت الله. زهرا، پورزمانی .1399 تاثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش بینی سود و محافظه کاری حسابداری. نشریه حسابداری مدیریت. تابستان 1399. دوره 13. شماره 45.
 • صفی‏خانی، فرهاد. یعقوب نژاد، احمد. جهانشاد، آزیتا. 1400. پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه و پیامدهای آن بر سرمایه فکری شرکت‏ها. نشریه حسابداری مدیریت. تابستان 1400. دوره 14. شماره 49.
 • فرقاندوست حقیقی؛ کامبیز. هاشمی؛ سید عباس. فروغی دهکردی؛ امین. 1393. مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی سال چهاردهم. شماره 56 پاییز 93.
 • کاظمی؛ توحید. 1395. شناسایی مصادیق خطر تقلب در صورت‏های مالی در ایران و ارزیابی روش‏های کشف آن. پایان نامه دکتری حسابداری. دانشگاه اقتصاد و علوم اداری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • موسایی؛ محمد.جمشیدی نوید، بابک. قنبری، مهرداد. فرشید، خیراللهی. 1398. تدوین مدل کشف تقلب با استفاده از رویکرد ترکیبی بر پایه مدل تحلیل عاملی و روش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابداری مدیریت. دوره 12. شماره 42.
 • وکیلی فرد؛ حمید رضا. جبارزاده؛ سعید. پوررضا؛ اکبر 1388. بررسی ویژگی‏های تقلب در صورت‏های مالی. حسابدار سال بیست و چهارم شماره 210 شهریور 1388.
 • رهنمای رودپشتی، نیکومرام، هاشم. وکیلی فرد، حمید رضا. 1398. بررسی تمایل به افشاگری تقلب در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه‏ای، تعاملی و توزیعی. نشریه دانش حسابداری مالی. دوره ششم. شماره 23 ص 47-75
 • Ali, A., & Zhang, W. (2015). CEO tenure and earnings management.Journal of Accounting and Economics, 59(1), 60–79
 • Beatty, A., Liao, S., and Yu, J., 2013. The spillover effect of fraudulent financial reporting on peer firms’ investments. Journal of Accounting and Economics.
 • Burgstahler, D., & Eames, M. (2006). “Management of earnings and analysts'forecasts to achieve zero and small positive earnings surprises”. Journal of Business Finance & Accounting, 33(5–6), 633652−
 • Bartov, E., Givoly, D., and Hayn, C., 2002. The rewards to meeting or beating earnings
  Journal of Accounting and Economics 33(2), pp.173–204.
 • Buchholz, , Lopatta, K., & Maas, K. (2019). The Deliberate Engagement of Narcissistic CEOs in Earnings Management. Journal of Business Ethics, 167(4), 663-686.
 • Beatty, A., Liao, S., and Yu, J., 2013. The spillover effect of fraudulent financial reporting on peer firms’ investments. Journal of Accounting and Economics.

 

 • Chen, Z., Li, O.Z. and Zou, H., 2016. Directors ׳and officers ׳liability insurance and the cost of equity. Journal of Accounting and Economics, 61(1), pp.100-120.
 • Callao, Gaston, Susana.Ignacio, Jarne, Jose2021, An international comparison of incentives for earnings management in order to meet analyze forecasts. University of Zaragoza. Zaragoza, España.. Spanish Accounting Review 24 (1) (2021) 75-89.
 • Chrisman, James .2017. Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance. Entrepreneurship Theory and Practice. 2019, Vol. 43(6) 1051–1066.
 • Dafydd, Mall. Hyoung-Joo, Lim. 2016. Do firms engage in earnings management to improve credit ratings?: Evidence from KRX bond issuers. Korean Corporation Management Review, 23 (1), 39-61.
 • Patricia M. January 2009. Predicting Material Accounting Misstatements. The Haas School of Business University of California, Berkeley.
 • Desai, H., Hogan, C.E. and Wilkins, M.S., 2006. The reputational penalty for aggressive accounting: Earnings restatements and management turnover. The ccounting Review,81(1), pp.83-112
 • Dechow, P.M., Richardson, S.A. and Tuna, I., 2003. Why are earnings kinky? An examination of the earnings management explanation. Review of accounting studies
 • Dechow, P.M. and Skinner, D.J., 2000. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting horizons.
 • Dechow, Patricia M, and Ilia Dichev. 2002. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77.
 • Evenson Oskar, Josefin Hoijer.2020. Earnings Management & the role of CEO Personality. Master degree project in Accounting and Financial Management, Graduate School, June 10th University OF Gothenburg.School of Business, Economics.
 • Farrell, K.A. and Whidbee, D.A., 2003. Impact of firm performance expectations on CEOturnover and replacement decisions. Journal of Accounting and Economics, 36(1),165-196.

*      Fuad, A.B. Lestari, R.T. Handayani.2020. Fraud Pentagon as a Measurement Tool for Detecting Financial Statements Fraud. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 115.

 • Graham, J.R., Harvey, C.R. and Rajgopal, S., 2005. The economic implications of
  corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1), pp.3-73.
 • Greco , Daniele .Rizzottit , Davida.2016. The Relation Between Earnings Quality And Equity Beta. University of Catania. Department of Business And Economic
 • Gabija Malikonyte , Verena Dorothea Zaun. Analysis of the Perspectives on the Construction of the Audit Expectation Gap concerning Fraud. Master’s Programme in Accounting and Finance.school of economics and management. Spring 2021
 • Holmberg, Kenneth & Victor Appelgren ، Who’s managing earnings? A personality study of earnings management. University of Gothenburg , School of Business , Economics And Law, Master degree project in Accounting and Financial
 • Haret Bima Dwi Putra, Rina Trisnawati, Noer Sasongko.2016 Cost of Equity Capital And Real Earnings Management On Listed Companies In Lq -45 And Jakarta Islamic Index.South East Asia Journal of Contemporary Business , Economic And Law .Vol.11.2016
 • Jensen, M., and Meckling, W., 1976. Theory of a firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics 3, pp.305-360.
 • Jenter, D. and Kanaan, F., 2015. CEO turnover and relative performance evaluation. The Journal of Finance, 70(5), pp.2155-2184.
 • Kang , Eugene 2021. Mitigating industry contagion effects from financial reporting fraud A competitive dynamics perspective of non-errant rival firms exploiting product-market opportunities , Nongnapat Thosuwanchot, Chulalongkorn University, Thailand, Published in Strategic Organization, 2021, pp. 1-30.
 • Kurpierz and Smith (2020). The greenwashing triangle: adapting tools from fraud to improve CSR reporting. April 2020. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal
 • Lokanan, M. E. (2015). Challenges to the fraud triangle: Questions on its sefulness. In Accounting Forum, 39(3), 201-224.
 • Lokanan, M., & Sharma, S. (2018). A fraud triangle analysis of the LIBOR fraud. Journal of Forensic and Investigative Accounting, 10(2), 187-212.
 • Paul Wood, Justin. The cost of refraining from managing earnings when an industry-leading peer is reporting Fraudulently.2017. (Doctor of Philosophy) thesis, University of Iowa
 • Holmstrom, B., 1982. Moral hazard in teams. The Bell Journal of Economics, pp.324
 • Healy, P.M. and Wahlen, J.M., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting horizons, 13(4), pp.365-383

Huber, Dennis; DiGabriele, James A. 2021 Financial Statement Fraud and the Failure of Corporate Financial Statement Fraud