دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، مرداد 1395، صفحه 1-157 
ارائه مدل حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی و چالش‌های بنیادی

صفحه 89-109

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید علی حسینی؛ علیرضا رام روز