دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، فروردین 1398، صفحه 1-130 
پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه از طریق شبکه عصبی مصنوعی(ANN)

صفحه 63-79

مجتبی تاراسی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ بهزاد زمانی


بررسی تاثیر فاصله روانی (روانشناختی) بر قضاوت و تصمیم‌گیری در حسابداری

صفحه 81-95

کاظم جاویدی؛ رمضانعلی رویایی؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ بهمن بنی‌مهد


بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

صفحه 109-122

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ سارا کریم پور