دوره و شماره: دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

صفحه 1-15

دکتر یحیی حساس یگانه؛ حجت حسن زاده؛ محمد قدیری تلاقیان


بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن و سیاست های تقسیم سود

صفحه 57-65

دکتر حمید رضا وکیلی فرد؛ دکتر قدرت الله طالب نیا؛ مهدی علی حسینی