دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 1-242 
نقش جنسیت، ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی در اجتناب مالیاتی

صفحه 1-12

حسین اسمعیلی کمارعلیا؛ بهمن بنی مهد؛ سینا خردیار


سرمایه اجتماعی و استقلال حسابرسان؛ رویکرد حرفه ای گرایی

صفحه 13-36

جواد بختیاری؛ زهرا پورزمانی؛ رمضانعلی رویایی


طراحی و ارزیابی مدل رفتارهای سبز و عملکرد مالی در هتل های شهر یزد

صفحه 53-70

زهرا حسینی زاده هرات؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی


ارائه مدل بهینه ساز هزینه های کنترل موجودی دستگاه های خودپرداز شهر تهران

صفحه 105-124

علیرضا آقا قلیزاده سیار؛ حسین شیرازی؛ مهدی ایزدیار؛ محمدمهدی فتاح دماوندی


فراتحلیل رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود در ایران

صفحه 207-220

زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی