دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل پویا بازارهای مالی ایران با استفاده از پویایی شناسی سیستم

صفحه 1-18

10.30495/jma.2022.19749

معصومه میرزایی نژاد لیمویی؛ رضا رادفر؛ میرفیض فلاح؛ کیامرث فتحی هفشجانی


مقاله پژوهشی

کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی

صفحه 43-54

10.30495/jma.2022.19751

افشین معصومیان؛ غلامرضا کردستانی؛ حسین کاظمی


بررسی تاثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر بی طرفی حسابرس

صفحه 105-120

10.30495/jma.2022.19755

علیرضا منصورآبادی؛ جواد مرادی؛ اله کرم صالحی؛ هوشنگ امیری