اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2541
تعداد پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش 2210
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1771

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 389
تعداد مشاهده مقاله 692166
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 877681
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 8 %