اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2992
تعداد پذیرش 299
تعداد عدم پذیرش 2545
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1852

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 502
تعداد مشاهده مقاله 843530
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1009880
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 10 %