اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2825
تعداد پذیرش 253
تعداد عدم پذیرش 2439
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1834

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 788841
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 964667
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 9 %